Etiket - Mikroiğneleme

İğne penetrasyonlarının derinliğini 0.25 ila 2.5 mm arasında çoğaltmak için en güvenilir yöntemi belirlemek için eksizyondan önce preauriküler dokuya MN kullanımı yedi yüz germe hastasında gerçekleştirilmiştir

Mikro İğneleme Penetrasyon Derinliği, Pigment Parçacıklarının Varlığı ve Floreseinle Boyanmış Trombositler: Estetik Endişeler İçin Klinik Kullanım

Çalışma: Estetik mikro iğneleme (MN), ciltte tersine çevrilebilir mikro kanallar oluşturarak kozmesötik bileşenlere ve trombositten zengin plazmaya cilt geçirgenliğini göstermiştir. Amaçlar: Bu çalışmanın amaçları şunları belirlemekti: (1) elektrikli bir MN cihazının tek kullanımlık ucundaki iğne uzunluklarını ayarlayarak gerçek iğne derinliği penetrasyonları; (2) pigment ve trombositlerin zamana bağlı geçişi; ve (3) hastalarda güvenlik ve etkinlik profilleri Yöntemler: Altı iğne uzunluğu ile...

Akne, tüm dünyadaki genç nüfusun %80-90'ını etkiler. Ortaya çıkan yara izleri, etkilenen popülasyonda yüzde şekil bozukluğuna ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu sorunu gidermek için yüzey yenileme lazerleri, dermabrazyon, peeling, dolgu maddeleri, trombositten zengin plazma tedavisi vb. dahil olmak üzere birçok tedavi seçeneği denenmiştir.

Akne Sonrası İzlerde Mikro İğnelemenin Etkinliği

Akne, tüm dünyadaki genç nüfusun %80-90'ını etkiler. Ortaya çıkan yara izleri, etkilenen popülasyonda yüzde şekil bozukluğuna ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu sorunu gidermek için yüzey yenileme lazerleri, dermabrazyon, peeling, dolgu maddeleri, trombositten zengin plazma tedavisi vb. dahil olmak üzere birçok tedavi seçeneği denenmiştir. Hepsi değişken sonuçlar göstermiştir. Bu yöntemler arasında mikro iğneleme, kolajen indüksiyonuna bağlı akne izlerinin tedavisinde...

mikroiğneleme tedavisi sonrası akne skar görünümünde düzelme

Skar Tedavisinde Mikroiğneleme

Mikroiğneleme düşük yan etki potansiyeli, düşük maliyeti ve kabul edilebilir etkinliği nedeniyle skar tedavilerinde tercih edilen bir yöntemdir. Etkinliğini arttırmak için ek tedavilerle kombine edilerek kullanılabilir. Skar tedavileri içinde en sık olarak atrofik akne skar tedavisinde kullanılmakla birlikte yanık skarları, travma sonrası skarlar, varisella ve herpes enfeksiyonu sonrası oluşan skarlar, hipertrofik skarlar ve stria tedavisinde de kullanılabilmektedir. Mikroiğneleme (perkutan kollajen...

Alopesi Areata Tedavisinde Mikroiğneleme

Ragab ve ark.nın 2020 tarihinde yayınladığı bir çalışmada Alopesi Areata tedavisinde PRP’nin intradermal, mikroiğneleme ve fraksiyonel CO2 lazer sonrası yerel uygulamaları karşılaştırılmıştır. Her grupta 20 hasta olmak üzere toplam 60 hastanın prospektif değerlendirildiği çalışmada; A grubuna; intradermal PRP enjeksiyonu, B grubuna; 9-11W, 200 μm aralıklı Fraksiyonel CO2 lazer sonrası yerel PRP uygulaması, C grubuna ise; 1,5 mm derinliğinde Dermaroller...

Androgenetik Alopesi Tedavisinde Mikroiğneleme

Hem erkek hem kadın tipi androgenetik alopesi tedavisinde; mikroiğnelemenin özellikle yerel minoksidil ile birlikte kullanımının yüz güldürücü sonuçları birçok çalışma ile gösterilmiştir. Mikroiğneleme tedavisinin henüz androgenetik alopesi ya da diğer saç kayıplarının tedavisinde kullanılması için FDA onayı yoktur. Androgenetik alopesi tedavisinde ilk insan çalışmasında 12 hafta süresince haftalık 1,5mm uzunluğunda iğneler içeren dermaroller ile mikroiğneleme tedavisinin ve günde 2...

Saç Hastalıklarında Mikroiğneleme

Mikroiğneleme; çeşitli saç dökülmelerinin tedavisinde kullanılmaya başlayan nispeten yeni bir tedavi yöntemidir. Çeşitli büyüme faktörlerinin salınımı ve Wnt proteinlerinin ekspresyonu tetikleyerek saç folikülünde yer alan kök hücreleri aktive eder. Çeşitli yayınlarda androgenetik alopesi ve alopesi areata tedavisinde etkinliğini gösterilmiştir. Tek başına kullanımından ziyade sıklıkla yerel minoksidil, plateletten zengin plazma (PRP), finasterid, büyüme faktörleri ve kortikosteroidler ile birlikte kullanımının sinerjistik...

Vitiligo ve Mikroiğneleme

Vitiligo, süt beyazı makül veya yamalar ile karakterize edinilmiş bir pigmentasyon bozukluğudur. Özellikle koyu deri tipine sahip bireylerde yıkıcı psikososyal etkiye sahiptir. Vitiligonun birkaç hipotezi vardır; ancak otoimmün ve sitotoksik disfonksiyonlar en olası olanlardır. Vitiligo, poligenik ve multifaktöriyel bir bozukluktur. Güneş yanığı, stres, kimyasal maruziyet ve mekanik travma melanositlerin destrüksiyonuna neden olan hızlandırıcı faktörlerdir. Bugüne kadar vitiligonun tedavisi terapötik zorluğu temsil...

Periorbital Hiperpigmentasyon (Göz altı morluğu) ve Mikroiğneleme

Koyu halkalar, bilateral, yuvarlak, homojen pigmentli maküller olarak tanımlanır. Başlangıç yaşı genellikle ergenlikten sonra veya erken yetişkinlik dönemindedir. Bazı etnik gruplarda daha belirgindir ve aynı ailenin birden fazla üyesinde de sıklıkla görülür. Multifaktoriyel etyolojiye sahip olduğu düşünülmektedir. Koyu halkaların olası etiyolojik faktörleri arasında genetik yatkınlık, dermal melanositoz, atopik veya alerjik kontakt dermatite sekonder postinflamatuar hiperpigmentasyon, anemi, stres, damar sisteminin...

Postinflamatuar Hiperpigmentasyon ve Mikroiğneleme

Akne skarları, akne için en önemli komplikasyondur. Koyu tenli hastalarda sorun, hem postinflamatuar hem de pigmentli skarlar sonucunda ek hiperpigmentasyonla daha da artabilir. Akne sonrası pigmentasyon ve pigmentli skarlar aknenin hastalar üzerindeki olumsuz etkisini artırabilir. Yayınlanan bir makalede, akne sonrası hiperpigmentasyon, daha koyu deri tipine sahip akne hastalarının yarısından fazlasında görülmüştür. Bu tür hiperpigmentasyonun patogenezi karmaşıktır ve deri rengi,...

Melazma ve Mikroiğneleme

Melazma, en sık yüzde ortaya çıkan, kazanılmış bir pigment bozukluğudur. Kadınlarda ve daha koyu deri tiplerinde daha sık görülen bu bozukluğun, ağırlıklı olarak ultraviyole maruziyeti ve hormonal etkilerle ilişkili olduğu bilinmektedir. Melazma genellikle klinik olarak tanı konulan, simetrik retiküle hipermelanoz ile karakterize olup, üç farklı yüz paterninden oluşur: sentrofasiyal, malar ve mandibular. Vakaların %50-80’inde ana klinik patern, alın, burun...

Konuşmayı Başlat
Canlı Destek
Merhaba 👋,
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?