Etiket - Mezoterapi

Dutasterid, hem tip I hem de tip II 5-alfa-redüktazların ikili bir inhibitörüdür ve bu nedenle, androjenetik model saç dökülmesinin ana aracısı olan testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünün bir inhibitörüdür.

Dutasterid ile Mezoterapinin Neden Olduğu Anjiyoödem Benzeri Kontakt Dermatit

Dutasterid, hem tip I hem de tip II 5-alfa-redüktazların ikili bir inhibitörüdür ve bu nedenle, androjenetik model saç dökülmesinin ana aracısı olan testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünün bir inhibitörüdür. Kullanımı endikasyon dışı olsa bile, birkaç klinik çalışma oral ve topikal olarak etkinliğini göstermiştir. Son zamanlarda, deri altı enjeksiyon yoluyla uygulanan mezoterapide dutasterid kullanımı, bu ilaca maruz kalma süresini uzatmıştır. Oral dutasterid...

Mezoterapi (lokal intradermal terapi, LIT), diğer farmakolojik veya farmakolojik olmayan tedavilerle kombinasyon halinde kişiye özel tedavi yollarında kullanılan bir tekniktir

İtalyan Mezoterapi Derneği’nden Bilimsel Araştırma Üzerine Harekete Geçme Çağrısı

Mezoterapi (lokal intradermal terapi, LIT), diğer farmakolojik veya farmakolojik olmayan tedavilerle kombinasyon halinde kişiye özel tedavi yollarında kullanılan bir tekniktir. Amaç, diğer seçeneklerin işe yaramadığı veya kullanılamadığı veya başka tedavi seçeneğinin olmadığı durumlarda daha düşük ilaç dozları ile fayda elde etmektir. Bu teknik, ağrılı bölgeye veya diğer klinik durumlara uygun olarak, az miktarda ilacın derinin yüzeyel tabakasına sızmasını içerir....

Mezoterapi, mikro iğneleme ve kimyasal peeling, günümüzde yüz yaşlanmasıyla mücadele etmek için kullanılan minimal invaziv üç tekniktir.

Mezoterapi, Mikro İğneleme ve Kimyasal Peelingler

Mezoterapi, mikro iğneleme ve kimyasal peeling, günümüzde yüz yaşlanmasıyla mücadele etmek için kullanılan minimal invaziv üç tekniktir. Kimyasal peeling, komplikasyonları en aza indirirken sonucu optimize etmek için çeşitli kombinasyonlarda, güçlerde ve uygulama tekniklerinde kullanılabilir. Mikroiğneleme, yara iyileşme kaskadını uyarmak ve cilt bileşenlerinin yenilenmesini indüklemek için cilde kontrollü iğne penetrasyonu kullanır. Bu tekniklerin endikasyonlarının ve sınırlamalarının tam olarak anlaşılması, plastik...

Saç dökülmesi kişilerin özgüvenini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Özellikle alopesi areata ve androgenetik alopesi en sık görülen saç dökülmesi tipleridir. Bu hastalıkların tedavisinde farklı tedavi yöntemleri mevcuttur.

Saç Dökülme Tedavisinde Mezoterapi

Saç dökülmesi kişilerin özgüvenini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Özellikle alopesi areata ve androgenetik alopesi en sık görülen saç dökülmesi tipleridir. Bu hastalıkların tedavisinde farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Ancak bu tedavi yöntemleri ile ilgili standart protokoller ve yazarlar arasında fikir birliği yoktur. Androgenetik alopesi (AGA) tedavisinde en sık kullanılan topikal minoksidilin günde iki kere kullanılması zahmetli...

Mezoterapi Tıbbi Eğitim

Mezoterapi, tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de hem hasta hem hekimler arasında popülaritesi artan bir yöntem haline gelmiştir. Klinik etkinliğini ve güvenirliliğini destekleyen pozitif bilimsel verilerin olmaması ve mezoterapi esnasında kullanılan birçok maddenin subkutan uygulama için FDA onayının olmaması, bu yöntemin hızla yayılmasını engelleyememiştir. Bu derlemede, bu yöntemle ilgili sık karşılaşılan sorulara cevap verilmesi amaçlanmıştır, verilen hiçbir...

Mezoterapi ve Klinik Uygulamalar

Dr. Pistor, 1958’de La Presse Medicale’de bulgularını yayınladığı “Prokaine yerel ve patolojinin insanda yaşadığı bir provayı ortaya çıkar” başlıklı bir makalesinde (İnsan Patolojisinde Yerel Olarak Uygulanan Prokainin Yeni Özelliklerinin Kısa Açıklaması) mezoterapi terimini kullandı. Mezoterapi uygulama tekniği ile embriyolojik dönemde mezodermden köken alan deri, kıkırdak, kas veya yağ dokularının patolojilerinin tedavilerinde tamamlayıcı olarak kullanılabilir. Mezoterapi uzun yıllardır başta Avrupa...

Mikroiğneleme ile Birlikte Kullanılan Yöntemler

Mikroiğneleme deri rejüvenasyonu, skar tedavisi, alopesi, melasma, stria gibi pek çok endikasyonda kullanılan minimal invaziv, güvenli ve etkili bir yöntemidir. Günlük Dermatoloji pratiğinde hem tek başına veya hem de çeşitli yöntemlerle kombine olarak kullanılmaktadır. Ancak halen geniş vaka seriyle, etkinliklerin objektif olarak değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu makalede güncel literatür eşliğinde mikroiğneleme ile birlikte kullanılan yöntemler anlatılmıştır. Mikroiğneleme (Mİ) önceleri...

Dermaroller, Mezoterapi ve Plateletten Zengin Plazma Uygulamalarında Görülen Komplikasyonlar ve Hasta Yönetimi

Günümüzde estetik amaçlı kozmetik işlemler artmaktadır ve her tıbbi uygulamada olduğu gibi kozmetik işlemler de komplikasyon riski taşımaktadır. Bu nedenle hasta ile görüşmelerde hastanın tıbbi özgeçmişi, beklentileri, uygun kozmetik yaklaşımlar, elde edilebilecek kozmetik sonuçlar ve gelişebilecek komplikasyonlar detaylı olarak tartışılmalıdır. Bu makalede günümüzde giderek popülerliği artmakta olan dermaroller, mezoterapi ve plateletten zengin plazma (PRP) uygulamalarına bağlı gelişen komplikasyonlar ve...

Konuşmayı Başlat
Canlı Destek
Merhaba 👋,
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?