Genel

Lipomlar, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen adipositik tümörlerdir. Çoğunlukla iyi huylu asemptomatik neoplazmlardır

Yüzeysel Lipomların Tedavisinde Ameliyatsız Mezoterapi ve Cerrahinin Karşılaştırılması

Lipomlar, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilen adipositik tümörlerdir. Çoğunlukla iyi huylu asemptomatik neoplazmlardır, ancak çevredeki yapıların sıkışması veya yer değiştirmesi sonucu semptomlara neden olabilirler. Genellikle iyi kapsüllenmiş ve homojendirler ancak travmaya bağlı kalsifikasyon ve kanama gelişebilir. Tanıları esas olarak kliniktir, ancak tanıyı doğrulamak için bir ultrasonografi ve ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) gerekebilir. Lipomların tedavisi için yaygın endikasyonlar...

Dutasterid, hem tip I hem de tip II 5-alfa-redüktazların ikili bir inhibitörüdür ve bu nedenle, androjenetik model saç dökülmesinin ana aracısı olan testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünün bir inhibitörüdür.

Dutasterid ile Mezoterapinin Neden Olduğu Anjiyoödem Benzeri Kontakt Dermatit

Dutasterid, hem tip I hem de tip II 5-alfa-redüktazların ikili bir inhibitörüdür ve bu nedenle, androjenetik model saç dökülmesinin ana aracısı olan testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünün bir inhibitörüdür. Kullanımı endikasyon dışı olsa bile, birkaç klinik çalışma oral ve topikal olarak etkinliğini göstermiştir. Son zamanlarda, deri altı enjeksiyon yoluyla uygulanan mezoterapide dutasterid kullanımı, bu ilaca maruz kalma süresini uzatmıştır. Oral dutasterid...

Alopesi veya kellik, klinik pratikte yaygın bir tanıdır. Genetik, hormonlar, otoimmün, travma, stres ve iyatrojenik faktörler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerin tümü alopesi patofizyolojisinde önemli bir rol oynar

Skarsız Alopeside Gelişen Rejeneratif Hücresel Tedaviler

Alopesi veya kellik, klinik pratikte yaygın bir tanıdır. Genetik, hormonlar, otoimmün, travma, stres ve iyatrojenik faktörler dahil olmak üzere çeşitli nedenlerin tümü alopesi patofizyolojisinde önemli bir rol oynar. Alopesi skarlı veya skarsız, yaygın veya düzensiz olabilir. En yaygın alopesi tipi, iz bırakmayan alopesidir ve vakaların çoğu androgenetik alopesi (AGA) veya alopesi areata'dır (AA). Androgenetik alopesi, kafa derisinin saç foliküllerinin...

Mezoterapi (lokal intradermal terapi, LIT), diğer farmakolojik veya farmakolojik olmayan tedavilerle kombinasyon halinde kişiye özel tedavi yollarında kullanılan bir tekniktir

İtalyan Mezoterapi Derneği’nden Bilimsel Araştırma Üzerine Harekete Geçme Çağrısı

Mezoterapi (lokal intradermal terapi, LIT), diğer farmakolojik veya farmakolojik olmayan tedavilerle kombinasyon halinde kişiye özel tedavi yollarında kullanılan bir tekniktir. Amaç, diğer seçeneklerin işe yaramadığı veya kullanılamadığı veya başka tedavi seçeneğinin olmadığı durumlarda daha düşük ilaç dozları ile fayda elde etmektir. Bu teknik, ağrılı bölgeye veya diğer klinik durumlara uygun olarak, az miktarda ilacın derinin yüzeyel tabakasına sızmasını içerir....

İğne penetrasyonlarının derinliğini 0.25 ila 2.5 mm arasında çoğaltmak için en güvenilir yöntemi belirlemek için eksizyondan önce preauriküler dokuya MN kullanımı yedi yüz germe hastasında gerçekleştirilmiştir

Mikro İğneleme Penetrasyon Derinliği, Pigment Parçacıklarının Varlığı ve Floreseinle Boyanmış Trombositler: Estetik Endişeler İçin Klinik Kullanım

Çalışma: Estetik mikro iğneleme (MN), ciltte tersine çevrilebilir mikro kanallar oluşturarak kozmesötik bileşenlere ve trombositten zengin plazmaya cilt geçirgenliğini göstermiştir. Amaçlar: Bu çalışmanın amaçları şunları belirlemekti: (1) elektrikli bir MN cihazının tek kullanımlık ucundaki iğne uzunluklarını ayarlayarak gerçek iğne derinliği penetrasyonları; (2) pigment ve trombositlerin zamana bağlı geçişi; ve (3) hastalarda güvenlik ve etkinlik profilleri Yöntemler: Altı iğne uzunluğu ile...

Mezoterapi, mikro iğneleme ve kimyasal peeling, günümüzde yüz yaşlanmasıyla mücadele etmek için kullanılan minimal invaziv üç tekniktir.

Mezoterapi, Mikro İğneleme ve Kimyasal Peelingler

Mezoterapi, mikro iğneleme ve kimyasal peeling, günümüzde yüz yaşlanmasıyla mücadele etmek için kullanılan minimal invaziv üç tekniktir. Kimyasal peeling, komplikasyonları en aza indirirken sonucu optimize etmek için çeşitli kombinasyonlarda, güçlerde ve uygulama tekniklerinde kullanılabilir. Mikroiğneleme, yara iyileşme kaskadını uyarmak ve cilt bileşenlerinin yenilenmesini indüklemek için cilde kontrollü iğne penetrasyonu kullanır. Bu tekniklerin endikasyonlarının ve sınırlamalarının tam olarak anlaşılması, plastik...

Akne, tüm dünyadaki genç nüfusun %80-90'ını etkiler. Ortaya çıkan yara izleri, etkilenen popülasyonda yüzde şekil bozukluğuna ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu sorunu gidermek için yüzey yenileme lazerleri, dermabrazyon, peeling, dolgu maddeleri, trombositten zengin plazma tedavisi vb. dahil olmak üzere birçok tedavi seçeneği denenmiştir.

Akne Sonrası İzlerde Mikro İğnelemenin Etkinliği

Akne, tüm dünyadaki genç nüfusun %80-90'ını etkiler. Ortaya çıkan yara izleri, etkilenen popülasyonda yüzde şekil bozukluğuna ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu sorunu gidermek için yüzey yenileme lazerleri, dermabrazyon, peeling, dolgu maddeleri, trombositten zengin plazma tedavisi vb. dahil olmak üzere birçok tedavi seçeneği denenmiştir. Hepsi değişken sonuçlar göstermiştir. Bu yöntemler arasında mikro iğneleme, kolajen indüksiyonuna bağlı akne izlerinin tedavisinde...

Saç dökülmesi kişilerin özgüvenini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Özellikle alopesi areata ve androgenetik alopesi en sık görülen saç dökülmesi tipleridir. Bu hastalıkların tedavisinde farklı tedavi yöntemleri mevcuttur.

Saç Dökülme Tedavisinde Mezoterapi

Saç dökülmesi kişilerin özgüvenini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir durumdur. Özellikle alopesi areata ve androgenetik alopesi en sık görülen saç dökülmesi tipleridir. Bu hastalıkların tedavisinde farklı tedavi yöntemleri mevcuttur. Ancak bu tedavi yöntemleri ile ilgili standart protokoller ve yazarlar arasında fikir birliği yoktur. Androgenetik alopesi (AGA) tedavisinde en sık kullanılan topikal minoksidilin günde iki kere kullanılması zahmetli...

Mezoterapinin Etkileri Kanıtlanmış mıdır?

Mezoterapi, çok küçük ilaç dozları ile problemli bölgelere uygulanan intrakutan veya subkutan enjeksiyon işlemidir. Kullanılan ilaçlar sıklıkla doğal bitki ekstreleri, homeopatik ajanlar, vitaminler, mineraller ve farmasötiklerdir. Mezoterapi yöntemi kozmetik dermatolojide, romatolojide, spor hekimliğinde, nörolojide kullanılmaktadır. Bu minimal invaziv işlemin en önemli avantajları küçük ilaç dozlarında tedavi etmek ve ilaçların sistemik yan etkilerinden korunmaktır. Tarihçe Mezoterapi ilk kez Dr. Michel Pistor taraf›ndan...

Mezoterapi Tıbbi Eğitim

Mezoterapi, tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de hem hasta hem hekimler arasında popülaritesi artan bir yöntem haline gelmiştir. Klinik etkinliğini ve güvenirliliğini destekleyen pozitif bilimsel verilerin olmaması ve mezoterapi esnasında kullanılan birçok maddenin subkutan uygulama için FDA onayının olmaması, bu yöntemin hızla yayılmasını engelleyememiştir. Bu derlemede, bu yöntemle ilgili sık karşılaşılan sorulara cevap verilmesi amaçlanmıştır, verilen hiçbir...

Konuşmayı Başlat
Canlı Destek
Merhaba 👋,
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?