Androgenetik Alopesi Tedavisinde Mikroiğneleme

Blog geri dön

Hem erkek hem kadın tipi androgenetik alopesi tedavisinde; mikroiğnelemenin özellikle yerel minoksidil ile birlikte kullanımının yüz güldürücü sonuçları birçok çalışma ile gösterilmiştir. Mikroiğneleme tedavisinin henüz androgenetik alopesi ya da diğer saç kayıplarının tedavisinde kullanılması için FDA onayı yoktur. Androgenetik alopesi tedavisinde ilk insan çalışmasında 12 hafta süresince haftalık 1,5mm uzunluğunda iğneler içeren dermaroller ile mikroiğneleme tedavisinin ve günde 2 kez yerel %5 minoksidil’in birlikte uygulanmasının tek başına yerel minoksidil kullanılması randomize olarak ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda mikroiğneleme grubunun saç sayımı 91,4/cm2 değer ile 22,2/cm2 saç sayımı olan kontrol grubuna göre belirgin yüksek bulunmuştur.

2016 yılında yayınlanmış 28 haftalık, 40 kadın androgenetik alopesi hastası içeren çalışmada ise 0,5 mm uzunluğunda iğneler ile mikroiğneleme öncesi PRP’nin intradermal enjeksiyonu ve mikroiğneleme sonrası yerel PRP uygulaması; yerel %5 minoksidil kullanımı ile randomize şekilde karşılaştırılmıştır. Kör araştırıcılar mikroiğneleme/PRP grubunda saç yoğunluğu artışını %45, yerel minoksidil grubunda ise %65 olarak değerlendirmişlerdir. Ek olarak yerel minoksidil grubunda saç büyüme hızı mikroiğneleme/PRP grubundan daha yüksek belirtilmiştir (sırası ile 12 ve 28 hafta). Yazarlar yerel minoksidil tedavisinin daha etkili olduğunu savunmuşturlar.

On bir kadın tipi patern alopesi=androgenetik alopesisi olan kadının yer aldığı başka bir çalışmada; hastaların saçlı derilerinin yarısı haftalık yerel çeşitli büyüme faktörlerinin uygulama sonrası 0,5 mm’lik iğneler ile mikroiğneleme, diğer yarısına da serum fizyolojik uygulama sonrası 0,5 mm’lik mikroiğneleme ile tedavi edilmiştir. 5. hafta sonrasında büyüme faktörleri uygulanan tarafta kontrol tarafına göre %10 daha fazla saç sayısında artış izlenmiştir.

2017 yılında yayınlanmış başka bir çalışma ise randomize olarak androgenetik alopesi olan hastalardan oluşan bir gruba (n=25) yerel %5 minoksidil, diğer gruba (n=25) yerel minoksidil ile birlikte mikroiğneleme+ yerel PRP tedavisi uygulanmıştır. Altı ay sonraki etkinlik değerlendirmelerinde mikroiğneleme+PRP’nın eklendiği grupta belirgin daha iyi yanıt gösterilmiştir.

Başka bir çalışma da 2012 ve 2020 tarihleri arasında yayınlanmış toplam 10 çalışmanın androgenetik alopesi tedavisinde tek başına ya da yerel tedaviler ile birlikte mikroiğneleme uygulamasının sonuçlarını derlemiştir. Çalışmalarda mikroiğnelerin uzunlukları 0,5-2,5 mm arasında değişmektedir. Minoksidil dışında tüm yerel tedaviler (büyüme faktörleri, finasterid, PRP) ve 660 nm kırmızı ışık uygulaması hemen mikroiğneleme işlemi sonrası uygulanmış olup minoksidil 24 saat sonra uygulanmıştır. Tüm çalışmalarda değişik oranlarda saç çıkışında iyileşme bildirilmiş olup yerel tedaviler ile kombinasyonlarının tek başına kullanıma göre artmış etkinlikleri bildirilmiştir. Seboreik dermatit alevlenmesi, saçlı deride kaşıntı ve reaktif lenfadenopati gibi hafif ve geçici yan etkiler dışında istenmeyen yan etki saptanmamıştır. Bazı çalışmalarda kadınlarda erkeklere oranla daha iyi tedavi yanıtı not edilmiştir.

Literatür verilerinin ışığında değerlendirildiğinde; androgenetik alopesi tedavisinde mikroiğnelemenin tek başına kullanımının FDA onayı olan minoksidil ve sistemik finasterid kullanımları kadar etkin olmamasının yanında yerel tedaviler ile birlikte kullanıldığında etkinliklerini güçlendirdiği görülmektedir.

Kaynak: Pubmed

Bu gönderiyi paylaş

Blog geri dön
Konuşmayı Başlat
Canlı Destek
Merhaba 👋,
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?